Xornada Mundial da Xuventude 2023


A Xornada Mundial da Xuventude celébrase este ano 2023 en Lisboa (Portugal) do 26 de xullo ao 8 de agosto. Os responsables da pastoral xuvenil da nosa Diocese puxeron a disposición dos mozos da nosa Diocese de Lugo un formulario para inscribirse.

A Xornada Mundial da Xuventude (JMJ) é un encontro de mozos de todo o mundo co Papa. É, ademais, unha peregrinación, unha festa da mocidade, unha expresión da Igrexa universal e un forte momento de evangelización do mundo xuvenil. Preséntase como unha invitación a unha xeración determinada en construír un mundo máis xusto e solidario. A pesar da súa identidade claramente católica, está aberta a todos, tanto aos máis próximos á Iglesia, como aos máis distanciados. Ten lugar todos os anos nas dioceses, con ocasión do Domingo de Ramos, e cada dous, tres ou catro anos con carácter internacional nunha cidade elixida polo Papa, e contando sempre coa súa presenza. Reúne a millóns de mozos para celebrar a fe e a súa pertenza á Igrexa. Desde a súa primeira edición, que tivo lugar na cidade de Roma en 1986, a Xornada Mundial da Mocidadedestaca como un laboratorio de fe, un lugar de nacemento de vocacións para o matrimonio e a vida consagrada e un instrumento de evangelización e transformación da Igrexa. Pretende proporcionar a todos os participantes unha experiencia de Iglesia universal, fomentando o encontro persoal con Xesucristo. É un novo impulso á fe, á esperanza e á caridade de toda a comunidade do país de acollida. Tendo como protagonistas aos mozos, a Xornada Mundial da Mocidade busca, tamén, promover a paz, a unión e a fraternidade entre os pobos e as nacións de todo o mundo.

“María levantouse e partiu sen demora” (Lc 1, 39) é a cita bíblica elixida como lema desta JMJ. A frase, do Evanxeo segundo San Lucas, abre o relato da Visitación, un episodio bíblico que segue á Anunciación (o anuncio do anxo a María de que ía ser a nai do Fillo de Deus e que foi o tema da última Xornada Mundial, celebrada en Panamá).

Contactos
Dirección

Plaza de Santa María 1
27001 Lugo Lugo

Teléfono

982231143

Correo electrónico

Envía Correo

March