Início / Menu Diócesis / Noticias

O Bispo de Ourense clausura a 37ª edición das Xornadas de Teoloxía


O 15 de marzo concluiu a 37 edición das Xornadas Abertas de Teoloxía de Lugo que tiveron por título Un encontro actual con Cristo. A proposta do Papa Francisco na súa carta sobre a Liturxia. O encargado de poñer o punto final ás conferencias foi o Bispo de Ourense, Mons. Leonardo Lemos Montanet.

O prelado comezou a súa intervención indicando que “a lituxia é, sobre todo, vida e, a través dela (palabras, xestos, accións…), Cristo encóntrase con nós, que somos homes e mulleres que nos atopamos distendidos nese tempo, nese espazo; vivimos ese intre determinado da nosa historia no medio de luces e sombras”.

Aínda que monseñor Lemos fixo referencia a outros documentos como Sacrosanctum Concilium –constitución sobre a sagrada liturxia emanada polo Concilio Vaticano II-, centrouse principalmente na recente carta apostólica do Papa Francisco Desiderio desideravi. Desta dixo don Leonardo que é “un documento sereno, sosegado, espiritualmente aberto a cada un de nós, que invita a coñecer, comprender e vivir mellor a celebración litúrxica”.