Deposito de Bienes Culturales de la Diócesis de Lugo (Gal)

Lo último del obispo


O Depósito de Bens Culturais da Diocese de Lugo é unha intervención pioneira na conservación e estudo do patrimonio cultural eclesiástico e os bens culturais que a Igrexa creou, recibiu, conservou e segue utilizando para o culto e a evanxelización. Cumpre coa obriga fundamental de salvagardar o devandito patrimonio e procurar a súa conservación, difusión e coñecemento. 
Para este fin, deseñase unha infraestructura con capacidade de almacenaxe e plurifuncional, dirixida a xestión, tratamento técnico e documentación dos bens integrantes do patrimonio cultural da Iglesia Diocesana de Lugo e que ten en conta a especificidade dos mesmos.

Contactos
Dirección

Plaza de Santa María 1
27001 Lugo Lugo

Teléfono

982231143

Correo electrónico

Envía Correo

March