Presentación do libro «Bioética y Dependencia»

Bioética y Dependencia
(José Ramón Amor Pan)

"A atención á dependencia é un reto ao que debemos responder con xustiza, equidade, solidariedade e eficacia"

Xoves, 6 maio ás 20.30 h
Sede Fundación Caixa Galicia
Pza. Santa María – Lugo