Conferencias “Occidente ante el siglo XXI”

Conferencias

El lunes, 12 de marzo, a partir de las 20 horas,en el salón de actos de la Diputación Provincial, el  P. ESTEBAN MUNILLA, Director de RADIO MARIA-España pronunciará una conferencia cuyo tema será "Comunicación, evangelización y conversión". Será en el marco de las X Jornadas "Occidente ante el Siglo XXI", organizadas por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Lugo. Entrada libre.

 

 

Conferencia de José Antonio Sayés

Conferencia de José Antonio Sayés en presencia de numeroso público que llenó el salón de actos de la Diputación

La Junta de Cofradías de Semana Santa de Lugo organiza las tradicionales conferencias “Occidente ante el siglo XXI”. Empiezaron el 28 de febrero a las ocho de la tarde en el salón de actos de la Diputación de Lugo. El primer tema desarrollado fue: "Vida más allá de la muerte", a cargo de José Antonio Sayés Bermejo. Sacerdote, doctor en teología por la Universidad Gregoriana y profesor de Teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España (sede de Burgos). Ha escrito más de cuarenta obras de teología y filosofía y es uno de los teólogos vivos más activos de la Iglesia Católica. Destacado por sus conferencias, la publicación de libros de manera casi anual. Entre ellos, sobre escatología.

 

[Resumen de Manuel Varela]

O relator, José Antonio Sayés comezou referíndose á escasa presenza na sociedade actual de certos temas, como o do inferno. E unha Igrexa que non se atreve a predicar sobre o alén, pouco ten que dicir.

Nunha primeira parte da conferencia explicou como sabemos que existe o alén:

  • Sábese que existe a alma, inmortal, porque os humanos temos sede do infinito, pola nosa liberdade…

  • Sábese que haberá unha resurrección dos corpos, pois de Deus ten poder para crear da nada, tamén ten poder para resucitar corpos.

E na segunda parte da conferencia, Sayés falou do ceo, que supón disfrutar da vitoria de Cristo; do inferno, que é vivir na frustración de non poder amar nin ser amado, nin poder buscar a verdade ou a beleza.

Cando falou do purgatorio exemplificouno co seguinte caso: unha rapaza de 15 que abortara e estaba arrepentida contaba a necesidade que tiña ela de tempo para volver á parroquia, aos estudos, incluso para volver sorrir. Ese tempo que necesitaba a rapaza para recuperar todo iso sería como ese proceso de purificación que se denomina purgatorio.