Asamblea anual de la Hospitalidad de Lourdes

Más de 300 peregrinos participaron en la Asamblea anual de la Hospitalidad de Lourdes

El  día 11 de febrero, fiesta de Nuestra Sra. de Lourdes, tuvo lugar la Asamblea-Convivencia de la Hospitalidad de Lourdes que este año celebra sus bodas de plata. En esta asamblea participaron más de 300 peregrinos y socios. Se congegaron en la Casa Diocesana de Ejercicios  de Lugo desde las 17h hasta las 20h. A las 19h se celebraró una Eucaristía presidida polo Sr. Obispo. Este año, al celebrarse las Bodas de Plata, se hará una única peregrinación, del 27 de junio al 1 de julio.

Vodas de prata da Hospitalidade Diocesana de Lourdes

O día 11 de febreiro, festa de Nosa Sra. de Lourdes, realizarase unha Asemblea-Convivencia
que terá lugar na Casa Diocesana de Exercicios de Lugo. A hora de acollida será ás 16:30h, para
empezar os actos ás 17h. e terminará preto das 20h.
Os actos da Asemblea serán os seguintes:
  • · Comezará con oración e o saúdo do Sr. Bispo de Lugo, que presidirá a Asemblea.
  • · A continuación proxectarase un vídeo, preparado con motivo das Vodas de Prata da
  • nosa Hospitalidade.
  • · Darase unha breve información xeral do curso 2.009 – 2.010.
  • · Haberá unha exposición da programación do curso 2.010 – 2.011.
  • · Posteriormente realizarase a presentación das contas do curso pasado e proxecto
  • económico para o curso actual, aprobación dos mesmos, se procede.
  • · Elixirase o Presidente e os cinco vocais da Xunta Directiva.
  • · Por último, os participantes poderán contar as súas vivencias ou resonancias persoais.
Despois dun breve descanso, sobre as 19h, celebrarase unha Eucaristía con todos os
sacerdotes participantes e presidida polo Sr. Bispo.
Este ano, ao celebrárense as Vodas de Prata, farase unha única peregrinación, do 27 de xuño ao 1 de
xullo.