Reunión do Consello Presbiteral

Reunión do Consello Presbiteral

O día 9 de decembro reúnese na Casa Diocesana de Lugo o Consello Presbiteral para tratar sobre a marcha da Diocese.